Vilkår og betingelser - Sveisekonsulent | Sveisekonsulentvirksomhet

Forskrifter

Velkommen til sveiserådgivning!

Disse vilkårene og betingelsene fastsetter regler og forskrifter for bruk av Welding Consultings nettsted, som ligger på https://weldingconsulting.pl/.....

Ved å gå inn på dette nettstedet forutsetter vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke Welding Consultancy hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene på dette nettstedet.

Informasjonskapsler:

Nettstedet bruker informasjonskapsler for å tilpasse din opplevelse på nettet. Ved å gå inn på Welding Advice samtykker du i bruken av de nødvendige informasjonskapslene.

En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet deg og kan bare leses av webserveren i domenet som sendte deg informasjonskapselen.

Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske formål eller markedsføringsformål for å drive nettstedet vårt. Du har mulighet til å godta eller avvise valgfrie informasjonskapsler. Det finnes en rekke obligatoriske informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene krever ikke ditt samtykke, da de alltid fungerer. Vær oppmerksom på at ved å godta de nødvendige informasjonskapslene godtar du også tredjeparts informasjonskapsler som kan brukes gjennom tjenester levert av tredjeparter hvis du bruker slike tjenester på nettstedet vårt, for eksempel et videovindu levert av tredjeparter og integrert på nettstedet vårt.

Lisens:

Med mindre annet er oppgitt, eier Welding Consulting og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt materiale fra Welding Consulting. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dem gjennom Welding Consulting til eget bruk, med de begrensninger som er angitt i disse vilkårene.

Det må du ikke:

 • Kopiere eller publisere materiale fra sveisekonsultasjonen på nytt.
 • Selge, leie ut eller viderelisensiere materialer fra sveisekonsulentvirksomhet.
 • Duplisere, reprodusere eller kopiere materiale fra sveisekonsulentfirmaet.
 • Redistribuere innhold fra sveisekonsulenttjenester

Denne avtalen trer i kraft den dagen den inngås.

Deler av dette nettstedet gir brukerne muligheten til å legge ut og utveksle tilbakemeldinger og informasjon i visse områder av nettstedet. Welding Consulting filtrerer, redigerer, publiserer eller gjennomgår ikke kommentarer før de vises på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til Welding Consulting, dets agenter og / eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som publiserer sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal Welding Consulting ikke være ansvarlig eller ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og / eller lidd som følge av bruk og / eller publisering og / eller utseende av kommentarene på dette nettstedet.

Welding Consulting forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller i strid med disse vilkårene.

Du garanterer og erklærer at:

 • Du har rett til å legge ut kommentarer på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og tillatelser til å gjøre det;
 • Kommentarene må ikke krenke noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patenter eller varemerker tilhørende en tredjepart;
 • Kommentarer skal ikke inneholde injurierende, ærekrenkende, fornærmende, uanstendig eller på annen måte ulovlig materiale som utgjør en krenkelse av personvernet.
 • Kommentarer skal ikke brukes til å oppfordre til eller promotere forretningsvirksomhet eller vanlige aktiviteter, eller til å skildre kommersielle eller ulovlige aktiviteter.

Du gir herved Welding Consulting en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere dine kommentarer i alle former, formater og medier.

Hyperkobling til innholdet vårt::

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndssamtykke:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Distributører av nettkataloger kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de lenker til nettsidene til andre børsnoterte selskaper; I
 • Akkrediterte selskaper som opererer på tvers av systemet, med unntak av innkjøpsorganisasjoner, veldedige kjøpesentre og veldedige innsamlingsgrupper, som ikke må inneholde hyperkoblinger til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, våre publikasjoner eller annen informasjon på nettstedet så lenge lenken: (a) ikke er villedende på noen måte; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre tilkoblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • velkjente kilder til forbruker- og/eller bedriftsinformasjon;
 • dot.com-nettsteder;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
 • distributører av kataloger på nettet;
 • distributører av nettkataloger;
 • Regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer; I
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Vi vil godkjenne forespørsler om lenker fra disse organisasjonene hvis vi vurderer at: (a) lenken vil ikke føre til at vi ser ugunstig på oss selv eller våre akkrediterte selskaper; (b) organisasjonen har ingen negativ rekord hos oss; (c) fordelen for oss av synligheten til hyperkoblingen kompenserer for fraværet av Welding Consulting; og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge lenken: (a) ikke er villedende på noen måte; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av det lenkende nettstedet og dets produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til det lenkende nettstedet.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i punkt 2 ovenfor og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du gi oss beskjed ved å sende en e-post til Welding Consulting. Vennligst inkluder navnet ditt, navnet på organisasjonen din, kontaktinformasjonen din, samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over nettadresser som du har tenkt å lenke til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadresser på nettstedet vårt som du ønsker å lenke til. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan tilby hyperkoblinger til nettstedet vårt på følgende måte:

 • Bruk av vårt firmanavn; eller
 • ved hjelp av den enhetlige ressurslokalisatoren som den er knyttet til, eller
 • Bruk av en annen beskrivelse av det lenkede nettstedet gir mening i forhold til konteksten og formatet på innholdet på det lenkede nettstedet.

Det er ikke tillatt å bruke Welding Consultings logo eller annen grafikk til lenking hvis det ikke foreligger en lisensavtale for varemerket.

Ansvar for innhold:

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på nettstedet ditt. Du samtykker i å holde oss skadesløse og forsvare oss mot eventuelle krav som fremsettes på nettstedet ditt. Ingen lenker skal vises på noe nettsted som kan tolkes som ærekrenkende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker eller oppfordrer til krenkelse eller annen krenkelse av en tredjeparts rettigheter.

Forbehold om rettigheter:

Vi forbeholder oss retten til å be om fjerning av alle lenker eller en spesifikk lenke til nettstedet vårt. Du samtykker i å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre disse lenkevilkårene. Ved å lenke kontinuerlig til nettstedet vårt samtykker du i å være bundet av disse lenkevilkårene.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt:

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som av en eller annen grunn er støtende, kan du når som helst kontakte oss og gi oss beskjed. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å svare direkte.

Vi garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet er korrekt. Vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktig, og vi lover heller ikke at nettstedet vil forbli tilgjengelig eller at materialet på det vil bli oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse:

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker vi alle erklæringer, garantier og vilkår knyttet til nettstedet vårt og din bruk av det. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for dødsfall eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for bedrageri eller uredelig feilaktig fremstilling;
 • begrense noen av våre eller dine forpliktelser på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • utelukke noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensningene og -forbudene som er angitt i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) skal være underlagt bestemmelsene i foregående avsnitt, og (b) skal regulere alt ansvar i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår som følge av kontrakt, erstatningsansvar og brudd på lovbestemte plikter.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på det er gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag.

Ta kontakt med oss:
office@weldingconsulting.pl
+48 508 052 072

© 2023 Laget med Welding Consultant

Velg valuta
PLN Polske złoty
EUR Euro
Bla til toppen