Regulamin - Welding Consultant | Konsultacje spawalnicze

Regulamin

Zapraszamy do doradztwa spawalniczego!

Niniejszy regulamin określa zasady i regulamin korzystania z Serwisu Welding Consulting, znajdującego się pod adresem https://weldingconsulting.pl/..

Wchodząc na tę stronę internetową, zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z doradztwa spawalniczego, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Ciasteczka:

Strona korzysta z plików cookie, które pomagają personalizować korzystanie z Internetu. Uzyskując dostęp do doradztwa spawalniczego, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są przypisane do Ciebie w sposób jednoznaczny i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej witryny internetowej. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieje kilka wymaganych plików cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny internetowej. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz także pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane za pośrednictwem usług świadczonych przez strony trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okno wyświetlania wideo dostarczane przez strony trzecie i zintegrowane na naszą stronę internetową.

Licencja:

O ile nie określono inaczej, firma Welding Consulting i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów dotyczących doradztwa spawalniczego. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp poprzez doradztwo spawalnicze na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Skopiuj lub ponownie opublikuj materiały z konsultacji spawalniczych
 • Sprzedawaj, wynajmuj lub udzielaj sublicencji na materiały od konsultingu spawalniczego
 • Powielaj, powielaj lub kopiuj materiały z doradztwa spawalniczego
 • Redystrybuuj treści pochodzące z doradztwa spawalniczego

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia..

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Welding Consulting nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na Stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy Welding Consulting, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Welding Consulting nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy w serwisie ta strona internetowa.

Welding Consulting zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za niewłaściwe, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej oraz posiadasz na to wszelkie niezbędne licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów ani znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych materiałów zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności biznesowej, zwyczajowej lub przedstawiania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem

Niniejszym udzielasz Welding Consulting niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącze do naszych treści::

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; I
 • Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • online directory distributors;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • firmy księgowe, prawne i konsultingowe; I
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy patrzeć niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Welding Consulting; oraz d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail do Welding Consulting. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz prowadzić łącze do naszej Witryny oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz przejść połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy korporacyjnej; Lub
 • Korzystając z jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest powiązany; Lub
 • Używanie innego opisu naszej Strony internetowej, do której prowadzą linki, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Niedozwolone jest używanie logo Welding Consulting lub innych grafik do łączenia w przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść:

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami podnoszonymi w Twojej Witrynie. W żadnej Witrynie nie powinny pojawiać się żadne linki, które można zinterpretować jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub nawołują do naruszenia lub innego naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich

Zastrzeżenie praw:

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych warunków i zasad dotyczących linków. Łącząc się stale z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących linków.

Usunięcie linków z naszej witryny:

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są prawidłowe. Nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności, ani nie obiecujemy, że witryna pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zastrzeżenie:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania w sposób niedozwolony na mocy obowiązującego prawa; Lub
 • wykluczyć jakiekolwiek nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają przepisom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zastrzeżenia, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz zawarte w niej informacje i usługi są bezpłatne, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Skontaktuj się z nami:
office@weldingconsulting.pl
+48 508 052 072

© 2023 Utworzono z Welding Consultant

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro
Przewiń do góry