Zewnętrzny inżynier spawalnik - Welding Consultant | Konsultacje spawalnicze

Inżynier Spawalnictwa

Certyfikując zakład według normy ISO 3834 firma musi posiadać odpowiednio kwalifikowany personel. Inżynier spawalnictwa z certyfikatem IWE staje się niezbędną koniecznością a jego codzienna obecność nie jest wymagana. Proponujemy abyście skorzystali państwo z zakresu usług proponowanych przez Welding Consulting.

  • Opracowuje techniki spawalnicze, procedury i zastosowanie sprzętu spawalniczego do problemów związanych z wytwarzaniem metali, wykorzystując wiedzę na temat specyfikacji produkcyjnych, właściwości metali i stopów metali oraz zasad inżynieryjnych: Prowadzi badania i badania rozwojowe w celu opracowania i przetestowania nowych procesow i procedur, ulepsza istniejące lub sprawdza nowy sprzęt spawalniczy, opracuje nowe lub modyfikuje obecne metody, techniki i procedury spawalnicze, odkrywa nowe wzory zjawisk spawalniczych.
  • Ocenia raporty techniczne będące rezultatem wyniku badań, przeprowadza działania zapobiegawcze w przypadku pojawienia się niezgodności.
  • Rozwija procedury spawania w celu kierowania personelem produkcyjnym i spawalniczym w odniesieniu do ograniczeń specyfikacji, procesów materiałowych, wymagań obróbki cieplnej, które obejmują stosowanie złożonych stopów, nietypowych metod wytwarzania, spawania krytycznych połączeń i złożonych wymagań.
  • Ocenia nowe osiągnięcia w dziedzinie spawania pod kątem możliwego zastosowania do rozwiązania bieżących problemów spawalniczych lub procesów produkcyjnych.
  • Kieruje i koordynuje personel techniczny podczas przeprowadzania kontroli w celu zapewnienia znajmości pracowników z ustalonymi procedurami, ograniczeniami i standardami spawalniczymi.
  • Kontaktuje się z personelem innych przedsiębiorstw, personelem inżynieryjnym lub klientami w celu wymiany pomysłów, informacji technicznej w sprawach spawalniczych.
Skontaktuj się z nami:
office@weldingconsulting.pl
+48 508 052 072

© 2023 Utworzono z Welding Consultant

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro
Przewiń do góry