Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych ped/2014/68/eu - Welding Consultant | Konsultacje spawalnicze

Dyrektywa ciśnieniowa ped/2014/68/eu – normy dla spawalnictwa

Podobnie jak inne branże spawalnictwo podlega normom i dyrektywom Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa Ciśnieniowa ped/2014/68/eu wydana została przez Parlament Europejski w dniu 15 maja 2014 r. Dotyczy ona harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w zakresie udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych. Doradztwo i inspekcje spawalnicze obejmują wdrożenie i kontrolę wdrożenia zasad opisanych w dyrektywie. Regulacje zawarte w dyrektywie ciśnieniowej PED/2014/68/eu mają przede wszystkim za zadanie zapobiec wprowadzaniu na rynek rosnącej liczby urządzeń certyfikowanych w sposób nieuczciwy i niewłaściwy.

Kiedy stosuje się dyrektywę ciśnieniową PED 2014/68/eu?

Obowiązek wdrożenia dyrektywy spoczywa na wszystkich firmach produkcyjnych uczestniczących w łańcuchu dostaw. Dzięki wprowadzeniu jednolitego standardu – znacznie podwyższa się bezpieczeństwo ,o które dbamy np. poprzez wdrożenie instrukcji spawania. Dyrektywę stosuje się w przypadku używania urządzeń ciśnieniowych o dopuszczalnym ciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, dlatego tak ważne jest jej poprawne wprowadzenie do zakładów spawalniczych.

Welding Consulting świadczy usługi certyfikacyjne dla spawalnictwa i pomaga kompleksowo wdrożyć dyrektywę ciśnieniową PED 2014/68/eu, wraz ze wszelkimi wymaganiami zawartymi dotyczącymi spawalnictwa. Podobnie jak i w przypadku innych certyfikatów dla spawalnictwa czy procedur WPQR/WPS rozpoczynamy od wizyty w zakładzie naszego Klienta, a następnie opracowujemy plan wdrożenia regulacji dyrektywy.

Dyrektywa ciśnieniowa dla spawalnictwa

Dyrektywa ciśnieniowa PED/2014/68/EU obejmuje szereg różnorodnych regulacji — dotyczących między innymi branży spawalnictwa — które mają za zadanie przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z urządzeń i instalacji tego rodzaju za sprawą ujednoliconych zasad ich produkcji oraz dystrybucji. Dotyczy ona również personelu zajmującego się wykonywaniem sprzętu ciśnieniowego, stosowanych materiałów, a także wykorzystywanych metod produkcyjnych. Wdrożenie dyrektywy jest niezbędne w wielu przedsiębiorstwach, dlatego w Welding Consulting udzielamy wsparcia w jej przestrzeganiu.

Wdrażanie dyrektywy PED w przedsiębiorstwach

Prawidłowo wykonane oraz funkcjonujące urządzenia ciśnieniowe nie tylko zapewniają efektywny przebieg różnorodnych procesów przemysłowych, lecz także odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Właśnie dlatego ich certyfikacja zgodna z dyrektywą PED/2014/68/EU ma tak duże znaczenie. Podlegają jej również firmy z branży spawalnictwa zajmujące się produkcja urządzeń ciśnieniowych — przestrzeganie norm unijnych dotyczy między innymi uprawnień spawaczy oraz wykorzystywanych technologii. W rezultacie możliwy jest swobodny obrót na rynkach Unii Europejskiej certyfikowanymi kotłami parowymi, rurociągami, gazociągami czy zbiornikami ciśnieniowymi.

Wsparcie specjalistów w zakresie spawalnictwa

W firmie Welding Consulting zajmujemy się profesjonalnym wdrażaniem, a także kontrolowaniem zasad wynikających z dyrektywy ciśnieniowej PED/2014/68/EU w przedsiębiorstwach w obrębie spawalnictwa. Nasze usługi zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta, przygotowując kompleksowy plan pozwalający na realizowanie regulacji opracowanych przez Parlament Europejski. Oferujemy między innymi sprawdzanie uprawnień spawaczy, a także ich certyfikację, sporządzanie instrukcji dotyczących spawania, jak również kontrolę wykorzystywanych metod. Dzięki nam funkcjonowanie Państwa firmy będzie całkowicie zgodne z dyrektywą ciśnieniową. Zachęcamy do kontaktu.

Dyrektywa PED 2014/68/eu — określone normy i procedury, służące ochronie ludzi oraz swobodnemu obrotowi w obrębie rynku Unii Europejskiej

Dyrektywa PED wydana przez Parlament Europejski to wymagania, które dotyczą zarówno urządzeń ciśnieniowych, jak i pracowników wykonujących prace spawalnicze. Aby mieć pewność, że działania wykonywane w danym przedsiębiorstwie są zgodnie z zapisanymi w niej normami, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów. W Welding Consulting naszym Klientom pomagamy wdrożyć dyrektywę ciśnieniową PED 2014/68/eu, mamy doświadczenie w zakresie audytów i certyfikacji. Korzystając z naszego wsparcia, możesz być pewny, że Twoja firma spełni międzynarodowe wymagania, normy oraz dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Serdecznie zachęcamy do współpracy, a w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Skontaktuj się z nami:
office@weldingconsulting.pl
+48 508 052 072

© 2023 Utworzono z Welding Consultant

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro
Przewiń do góry