Direktiv om trykkpåkjent utstyr ped/2014/68/eu - Sveisekonsulent | Sveisekonsulentvirksomhet

Trykkdirektivet ped/2014/68/eu - sveisestandarder

I likhet med andre bransjer er sveising underlagt Europaparlamentets standarder og direktiver. Trykkdirektivet ped/2014/68/eu ble vedtatt av Europaparlamentet 15. mai 2014. Det gjelder harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring av trykkpåkjent utstyr på markedet. Rådgivning og inspeksjoner innen sveising omfatter implementering og kontroll av implementeringen av reglene som er beskrevet i direktivet. Bestemmelsene i direktivet Trykkdirektivet PED/2014/68/eu er først og fremst ment å forhindre at et økende antall falske og uriktig sertifiserte produkter kommer inn på markedet.

Når gjelder trykkdirektivet PED 2014/68/eu?

Forpliktelsen til å implementere direktivet ligger hos alle produksjonsbedrifter som er involvert i leverandørkjeden. Med innføringen av en enhetlig standard - den sikkerheten vi ivaretar, for eksempel gjennom implementeringen av sveiseinstruksjoner. Direktivet gjelder for bruk av trykkpåkjent utstyr med et tillatt trykk på over 0,5 bar, og det er derfor det er så viktig å implementere det korrekt i sveiseanlegg.

Welding Consulting tilbyr sertifiseringstjenester for sveising og bidrar til en omfattende implementering av trykkdirektivet PED 2014/68/eu., inkludert eventuelle sveiserelaterte krav. I likhet med andre sveisesertifikater eller WPQR/WPS-prosedyrer starter vi med et besøk hos kunden og utarbeider deretter en plan for implementering av direktivets bestemmelser.

Trykkdirektiv for sveising

PED Trykkdirektiv/2014/68/EU omfatter en lang rekke forskrifter, blant annet for sveisesektoren, som først og fremst har til hensikt å øke sikkerheten ved bruk av slikt utstyr og installasjoner gjennom harmoniserte regler for produksjon og distribusjon. Det gjelder også for personell som er involvert i produksjonen av utstyret. trykkmaterialene som brukes, samt produksjonsmetodene som benyttes. Gjennomføring Direktiver er viktig for mange virksomheter, og derfor tilbyr vi i Welding Consulting hjelp til å overholde den.

Implementering av PED i bedrifter

Korrekt konstruert og fungerende utstyr trykk sikrer ikke bare effektiv drift av en rekke industrielle prosesser, men også et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Dette er grunnen til at de er sertifisert i henhold til PED/2014/68/EU er så viktig. Sveisebedrifter som er involvert i produksjon av utstyr, er også underlagt dette regelverket. trykk - Overholdelse av EU-standarder gjelder blant annet sveisernes kvalifikasjoner og teknologien som brukes. Derfor kan sertifiserte dampkjeler, rørledninger, gassrørledninger og trykkbeholdere omsettes fritt på EU-markedet.

Støtte fra sveisespesialister

Hos Welding Consulting arbeider vi med profesjonell implementering og kontroll av reglene som følger av sveiseforskriften. PED-trykkdirektivet/2014/68/EU i bedrifter innenfor sveiseområdet. Tjenestene våre er alltid skreddersydd til kundens individuelle behov, og vi utarbeider en omfattende plan for implementering av Europaparlamentets regelverk. Vi tilbyr blant annet verifisering av sveiseres kvalifikasjoner og sertifisering, utarbeidelse av sveiseinstrukser og kontroll av metodene som brukes. Takket være oss vil driften av din bedrift være i full overensstemmelse med trykkdirektiv. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss.

PED 2014/68/eu-direktivet - spesifikke standarder og prosedyrer for beskyttelse av mennesker og fri bevegelighet på EU-markedet.

PED-direktivet utstedt av Europaparlamentet er krav som gjelder både trykkpåkjent utstyr og sveisearbeidere. For å sikre at aktivitetene som utføres i et gitt selskap er i samsvar med standardene som er skrevet i den, er det verdt å dra nytte av profesjonell hjelp fra spesialister. Hos Welding Consulting hjelper vi kundene våre med å implementere Direktiv trykk PED 2014/68/eu, og vi har lang erfaring med revisjoner og sertifisering. Ved å benytte deg av vår støtte kan du være sikker på at bedriften din oppfyller internasjonale krav, standarder og direktiver for sikkerhet og kvalitet. Vi inviterer deg hjertelig til å samarbeide med oss, og hvis du har spørsmål eller bekymringer, er du velkommen til å kontakte våre representanter.

Ta kontakt med oss:
office@weldingconsulting.pl
+48 508 052 072

© 2023 Laget med Welding Consultant

Velg valuta
PLN Polske złoty
EUR Euro
Bla til toppen