Personvernerklæring - Sveisekonsulent | Sveisekonsulentvirksomhet

Personvernerklæring for sveisekonsulenter

Denne personvernerklæringen beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og utlevering av opplysningene dine når du bruker tjenesten, og informerer deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg.

Vi bruker personopplysningene dine til å levere og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten samtykker du til innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen.

Tolkning og definisjoner

Tolkning

Ord med stor forbokstav skal ha en betydning som er definert i samsvar med de følgende begrepene. Følgende definisjoner har samme betydning uavhengig av om de forekommer i entall eller flertall.

Definisjoner

I forbindelse med denne personvernerklæringen:

 • Konto betyr en unik konto som er opprettet for deg for å få tilgang til vår tjeneste eller deler av vår tjeneste

 • Tilknyttet selskap betyr en enhet kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en part, der "kontroll" betyr eierskap av 50% eller flere aksjer, eierandeler eller andre verdipapirer som gir rett til å stemme ved valg av styremedlemmer eller andre styrende organer.

 • Selskap (i denne avtalen kalt "selskapet", "vi", "oss" eller "vår") betyr Welding Consulting, ul. Strzelińska 23/3 60-169 Poznan.

 • Informasjonskapsler er små filer som plasseres av et nettsted på datamaskinen, mobilenheten eller en annen enhet, og som inneholder informasjon om nettleserhistorikken din på det aktuelle nettstedet og dets mange bruksområder.

 • Land refererer til: Polen

 • Enhet betyr enhver enhet som har tilgang til tjenesten, for eksempel en datamaskin, mobiltelefon eller digitalt nettbrett.

 • Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 • Service refererer til nettstedet.

 • Med tjenesteleverandør menes Enhver fysisk eller juridisk person som behandler opplysninger på vegne av selskapet. Refererer til tredjepartsselskaper eller enkeltpersoner som er ansatt av selskapet for å tilrettelegge tjenesten, levere tjenesten på vegne av selskapet, levere tjenester knyttet til tjenesten eller hjelpe selskapet med å analysere bruken av tjenesten.

 • Bruksdata betyr data som samles inn automatisk, generert under bruk av tjenesten eller fra selve tjenestens infrastruktur (for eksempel varigheten av et besøk på nettstedet).

 • Nettsted refererer til Welding Consulting, tilgjengelig på https://weldingconsulting.pl/

 • Du har Betyr personen som får tilgang til eller bruker Tjenesten, selskapet eller annen juridisk enhet på hvis vegne personen får tilgang til eller bruker Tjenesten, alt etter hva som er tilfelle.

Innsamling og bruk av dine personopplysninger

Typer data som samles inn

Personopplysninger

Når du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å oppgi visse personopplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg. Personopplysninger kan omfatte, men er ikke begrenset til:

 • Telefonnummer

 • Data om bruk

Data om bruk

Bruksdata samles inn automatisk når du bruker tjenesten.

Bruksdata kan omfatte informasjon som enhetens Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene i tjenesten du besøker, klokkeslett og dato for besøket, tiden du bruker på disse sidene, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du får tilgang til tjenesten ved hjelp av en mobil enhet, kan vi automatisk samle inn visse opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, typen mobilenhet du bruker, den unike identifikatoren til mobilenheten, IP-adressen til mobilenheten, mobiloperativsystemet, typen mobilnettleser du bruker, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Vi kan også samle inn informasjon som sendes av nettleseren din hver gang du besøker tjenesten vår eller får tilgang til tjenesten via en mobil enhet.

Sporingsteknologier og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktivitet på tjenesten vår og lagre visse opplysninger. Sporingsteknologiene som brukes, er beacons, tagger og skript som brukes til å samle inn og spore informasjon og til å forbedre og analysere tjenesten vår. Teknologiene vi bruker kan omfatte:

 • Informasjonskapsler eller informasjonskapsler i nettleseren. En informasjonskapsel er en liten fil som plasseres på enheten din. Du kan instruere nettleseren din til å avvise alle informasjonskapsler eller til å indikere når en informasjonskapsel blir sendt. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at du ikke kan bruke enkelte deler av tjenesten vår. Med mindre du har justert innstillingene i nettleseren din til å avvise informasjonskapsler, kan tjenesten vår bruke informasjonskapsler.
 • Nettvarder. Enkelte deler av tjenesten vår og e-postene våre kan inneholde små elektroniske filer som kalles nettvarder (også kjent som gjennomsiktige gifs, pikselkoder og enkeltpiksel-gifs) som gjør at selskapet for eksempel kan telle brukere som har besøkt disse sidene eller åpnet en e-post og annen relatert nettstedsstatistikk (for eksempel registrering av populariteten til en bestemt del og verifisering av system- og serverintegritet).

Informasjonskapsler kan være "permanente" eller "øktbaserte". Vedvarende informasjonskapsler forblir på datamaskinen eller mobilenheten din når du går offline, mens øktinformasjonskapsler slettes så snart du lukker nettleseren. Les mer om informasjonskapsler på Gratis nettsted for personvern Artikkel.

Vi bruker både sesjonsbaserte og permanente informasjonskapsler for de formålene som er beskrevet nedenfor:

 • Nødvendige/unødvendige informasjonskapsler

  Type: Øktinformasjonskapsler

  Administrasjon: Nas

  Formål: Disse informasjonskapslene er nødvendige for å gi deg tilgang til tjenestene som er tilgjengelige via nettstedet, og for at du skal kunne bruke noen av funksjonene. De bidrar til å autentisere brukere og forhindre ulovlig bruk av brukerkontoer. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke levere de tjenestene du har bedt om, og vi bruker disse informasjonskapslene kun for å kunne tilby deg disse tjenestene.

 • Retningslinjer for informasjonskapsler / Melding Aksept av informasjonskapsler

  Type: vedvarende informasjonskapsler

  Administrasjon: Nas

  Formål: Disse informasjonskapslene identifiserer om brukerne har akseptert bruk av informasjonskapsler på nettstedet.

 • Funksjonelle informasjonskapsler

  Type: vedvarende informasjonskapsler

  Administrasjon: Nas

  Formål: Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å huske valgene du gjør når du bruker nettstedet, for eksempel innloggingsinformasjon eller språkinnstillinger. Formålet med disse informasjonskapslene er å gi deg en mer personlig opplevelse og å unngå at du må angi preferansene dine på nytt hver gang du bruker nettstedet.

Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvilke valg du kan ta, kan du gå til våre retningslinjer for informasjonskapsler eller avsnittet om informasjonskapsler i våre retningslinjer for personvern.

Bruk av personopplysningene dine

Selskapet kan bruke personopplysninger til følgende formål:

 • For å levere og vedlikeholde tjenesten vår, blant annet for å overvåke bruken av tjenesten vår.

 • Slik administrerer du kontoen din: for å administrere din registrering som bruker av Tjenesten. Personopplysningene du oppgir, kan gi deg tilgang til ulike funksjoner i tjenesten som du kan bruke som registrert bruker.

 • For å oppfylle kontrakten: utvikle, overholde og inngå en avtale om kjøp av produkter, varer eller tjenester du har kjøpt, eller andre avtaler med oss gjennom tjenesten.

 • For å kontakte deg: For å kontakte deg via e-post, telefonsamtaler, SMS eller andre tilsvarende former for elektronisk kommunikasjon, for eksempel push-varsler i mobilapper om oppdateringer eller informasjonsmeldinger knyttet til funksjoner, produkter eller avtalte tjenester, inkludert sikkerhetsoppdateringer, hvis det er nødvendig eller rimelig for implementeringen.

 • For å gi deg med nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som tilbys av oss og som ligner på dem du allerede har kjøpt eller spurt om, med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon.

 • For å administrere forespørslene dine: For å delta i og administrere dine forespørsler til oss.

 • For virksomhetsoverdragelser: Vi kan bruke opplysningene dine til å evaluere eller gjennomføre en fusjon, avhendelse, restrukturering, omorganisering, oppløsning eller annet salg eller overføring av noen eller alle eiendelene våre, enten som en fortsatt drift eller som en del av en konkurs, likvidasjon eller lignende prosedyre der personopplysninger vi har om brukere av tjenestene våre er blant eiendelene som overføres.

 • For andre formål: Vi kan bruke opplysningene dine til andre formål, for eksempel til å analysere data, identifisere brukstrender, fastslå effektiviteten av våre reklamekampanjer og evaluere og forbedre tjenesten, produktene, tjenestene, markedsføringen og opplevelsen din.

Vi kan dele personopplysningene dine i følgende situasjoner:

 • Med tjenesteleverandører: Vi kan dele personopplysningene dine med tjenesteleverandører for å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår og for å kontakte deg.
 • For virksomhetsoverdragelser: Vi kan dele eller overføre personopplysningene dine i forbindelse med eller i løpet av forhandlinger om fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.
 • Med medarbeidere: Vi kan dele opplysningene dine med våre tilknyttede selskaper, og i så fall krever vi at de tilknyttede selskapene overholder denne personvernerklæringen. Tilknyttede selskaper omfatter morselskapet vårt og eventuelle andre datterselskaper, joint venture-partnere eller andre selskaper som vi kontrollerer eller som er under felles kontroll med oss.
 • Med forretningspartnere: Vi kan dele opplysningene dine med våre forretningspartnere for å tilby deg spesifikke produkter, tjenester eller kampanjer.
 • Med andre brukere: når du deler personopplysninger eller på annen måte samhandler med andre brukere på offentlige steder, kan slik informasjon bli sett av alle brukere og kan bli spredt eksternt.
 • Med ditt samtykkeMed ditt samtykke kan vi utlevere personopplysningene dine til andre formål.

Lagring av dine personopplysninger

Selskapet vil bare oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi vil oppbevare og bruke personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å oppbevare opplysningene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Selskapet vil også oppbevare bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata vil normalt lagres i en kortere periode, bortsett fra der dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår, eller der vi er juridisk forpliktet til å lagre dataene i en lengre periode.

Overføring av personopplysningene dine

Opplysningene dine, inkludert personopplysninger, behandles på selskapets driftskontorer og på alle andre steder der partene som er involvert i behandlingen, befinner seg. Dette betyr at opplysningene kan overføres til og lagres på datamaskiner som befinner seg utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der personvernlovgivningen kan avvike fra lovgivningen i din jurisdiksjon.

Når du godtar denne personvernerklæringen og deretter sender slike opplysninger, innebærer det at du samtykker til denne overføringen.

Selskapet vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av personopplysningene dine til en organisasjon eller et land vil finne sted med mindre passende kontroller er på plass, inkludert sikkerheten til opplysningene dine og andre personopplysninger.

Slett personopplysningene dine

Du har rett til å slette eller be oss hjelpe deg med å slette personopplysningene vi har samlet inn om deg.

Tjenesten vår kan gi deg muligheten til å fjerne visse opplysninger om deg fra tjenesten.

Du kan når som helst oppdatere, endre eller slette opplysningene dine ved å logge inn på kontoen din, hvis du har en, og gå til kontoinnstillingene, der du kan administrere personopplysningene dine. Du kan også kontakte oss for å be om tilgang til, korrigering eller sletting av personopplysningene du har oppgitt til oss.

Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan være nødt til å oppbevare visse opplysninger hvis vi har en juridisk forpliktelse eller grunnlag for å gjøre det.

Utlevering av dine personopplysninger

Forretningstransaksjoner

Hvis selskapet er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller salg av eiendeler, kan personopplysningene dine bli overført. Vi vil gi beskjed før personopplysningene dine overføres og blir underlagt en annen personvernerklæring.

Håndhevelse av lov og orden

Under visse omstendigheter kan selskapet være pålagt å utlevere personopplysningene dine hvis loven krever det eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter (f.eks. en domstol eller et offentlig organ).

Andre juridiske krav

Selskapet kan utlevere personopplysningene dine i god tro om at en slik handling er nødvendig for å:

 • Overholde en juridisk forpliktelse
 • beskytte og forsvare selskapets rettigheter eller eiendom
 • Forebygge eller undersøke potensielt misbruk av tjenesten.
 • Beskytte den personlige sikkerheten til tjenestebrukere eller offentligheten
 • Beskytte mot juridisk ansvar

Sikkerheten til personopplysningene dine

Selv om sikkerheten til din personlige informasjon er viktig for oss, må du være oppmerksom på at ingen overføringsmetode over Internett eller metode for elektronisk lagring er sikker hos 100%. Selv om vi bestreber oss på å bruke kommersielt akseptable tiltak for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.

Barns personvern

Tjenesten vår er ikke rettet mot personer under 13 år. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer under 13 år. Hvis du er forelder eller foresatt og vet at barnet ditt har gitt oss personopplysninger, ber vi deg kontakte oss. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har samlet inn personopplysninger fra personer under 13 år uten å verifisere foreldrenes samtykke, vil vi iverksette tiltak for å fjerne opplysningene fra serverne våre.

Hvis vi må basere oss på samtykke som rettslig grunnlag for å behandle opplysningene dine, og landet ditt krever samtykke fra foreldre, kan vi kreve samtykke fra foreldrene dine før vi samler inn og bruker opplysningene.

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartslenke, vil du bli omdirigert til tredjepartens nettsted. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser personvernerklæringen for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over, og påtar oss intet ansvar for, innholdet, personvernerklæringen eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere personvernerklæringen vår fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden.

Vi vil varsle deg via e-post og/eller et tydelig varsel på tjenesten vår før endringen trer i kraft, og vi oppdaterer datoen for "Sist oppdatert" øverst i denne personvernerklæringen.

Vi anbefaler deg å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når de publiseres på dette nettstedet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss:

 • Via e-post: office@weldingconsulting.pl

Ta kontakt med oss:
office@weldingconsulting.pl
+48 508 052 072

© 2023 Laget med Welding Consultant

Velg valuta
PLN Polske złoty
EUR Euro
Bla til toppen