Procedury WPQR i WPS dotyczące spawania - Welding Consultant | Konsultacje spawalnicze

Procedury WPQR i WPS dla spawalnictwa

Opracowanie procedury kwalifikowania technologii spawania oraz późniejsze przygotowanie i wdrożenie instrukcji technologicznej to proces wieloetapowy. Od wiedzy i doświadczenia doradcy spawalniczego będzie zależeć tempo prac i rzetelność finalnego efektu. Wdrożenie procedur WPQR i WPS dla spawalnictwa przeprowadzamy, według ogólnie przyjętnych norm EN ISO 15614-1, EN 1090, EN 13445, EN 13480, NORSOK M-101NORSOK M-601, AWS D1.1, ASME IX oraz dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU.

Produkcja spawalnicza a procedury

Przed wdrożeniem procedur zapoznajemy się szczegółowo ze stanem produkcji spawalniczej w firmie Klienta i doradzamy w kwestii wstępnych rozwiązań technologicznych. Na początku należy ocenić, jakie technologie będą potrzebne, aby spełnić wymagania procesu w zakresie grubości oraz zakresu kwalifikowanego gatunku materiału podstawowego. Pełne przeprowadzenie procedury Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) odbywa się we współpracy z Klientem i profesjonalnym laboratorium badawczym, które przeprowadza badania niszczące i nieniszczące. Wyniki tych badań to cenne wskazania do stworzenia instrukcji technologicznej spawania – WPS.

Etapy kwalifikowania technologii spawania WPQR

Proces od spotkania z Klientem i fazy doradztwa spawalniczego do momentu opracowania instrukcji technologicznej spawania wygląda następująco:

  • Analiza projektu – dokładne określenie procesu, gatunku materiału podstawowego, zakresów grubości i średnic oraz rodzaju złącz.
  • Wykonanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS.
  • Próba wewnętrzna spawania docelowego złącza.
  • Spawanie płyt lub rur z udziałem jednostki notyfikowanej.
  • Pozytywne wyniki badań nieniszczących, przejście do badań niszczących.
  • Wydanie protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną.
  • Opracowanie instrukcji technologicznej spawania – WPS.

Spawalnictwo: szybkie i kompleksowe opracowanie WPQR i WPS

Jeśli szukasz rzetelnej firmy, która wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu i utrzymaniu wysokich standardów oferowanych usług w zakresie spawalnictwa — zachęcamy do współpracy z Welding Consulting! Zapewniamy doradztwo inżynieryjne, tworzenie procedur spawalniczych, inspekcje, ekspertyzy oraz wiele więcej. Usługi doradcze i certyfikacyjne dla firm zajmujących się spawalnictwem świadczymy na terenie całej Polski. W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zachęcamy do kontaktu.

Opracowanie procedury kwalifikowania technologii spawania — spawalnictwo WPS na najwyższym poziomie

WPS to podstawowe źródło informacji dla personelu spawalniczego wykonującego całości prac spawalniczych przy produkcji określonej konstrukcji czy wyrobu, tworzone na podstawie WPQR. Przyjmuje się, że dokumentacja powinna zawierać co najmniej wytyczne technologiczne, czyli na przykład oznaczenie cyfrowe procesu spawania, sposób przygotowania powierzchni, rysunek schematyczny spawanego złącza, parametry podczas spawania i pozycję czy informacje dotyczące spoiwa, dane identyfikujące, informacje dotyczące spawanego materiału, a także pozostałe wymagania szczegółowe związane ze sposobem spawania. Chcesz dowiedzieć się więcej o normach i instrukcjach technologicznych spawania? Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami:
office@weldingconsulting.pl
+48 508 052 072

© 2023 Utworzono z Welding Consultant

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro
Przewiń do góry