Allmänna villkor - Svetskonsult | Svetskonsult

Förordningar

Välkommen till svetsrådgivningen!

Dessa villkor fastställer regler och bestämmelser för användning av Welding Consultings webbplats, som finns på https://weldingconsulting.pl/....

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Welding Consultancy om du inte samtycker till alla villkor som anges på denna webbplats.

Cookies:

Webbplatsen använder cookies för att hjälpa dig att anpassa din onlineupplevelse. Genom att besöka Welding Advice samtycker du till användningen av nödvändiga cookies.

En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbplatsserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av webbservern i den domän som skickade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska eller marknadsföringsändamål för att driva vår webbplats. Du har möjlighet att acceptera eller avvisa valfria cookies. Det finns ett antal obligatoriska cookies som är nödvändiga för driften av vår webbplats. Dessa cookies kräver inte ditt samtycke eftersom de alltid fungerar. Observera att du genom att acceptera de nödvändiga kakorna också accepterar kakor från tredje part som kan användas genom tjänster som tillhandahålls av tredje part om du använder sådana tjänster på vår webbplats, till exempel ett videofönster som tillhandahålls av tredje part och integreras på vår webbplats.

Licens:

Om inget annat anges äger Welding Consulting och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till allt material från Welding Consulting. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt dem via Welding Consulting för ditt eget bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Det får du inte:

 • Kopiera eller återpublicera material från svetsrådgivningen
 • Sälja, hyra eller underlicensiera material från svetsrådgivning
 • Duplicera, reproducera eller kopiera material från svetsrådgivningen
 • Redistribuera innehåll från svetsrådgivning

Detta avtal skall träda i kraft den dag det ingås.

Delar av denna webbplats erbjuder användarna möjlighet att publicera och utbyta feedback och information i vissa områden av webbplatsen. Welding Consulting filtrerar inte, redigerar, publicerar eller granskar kommentarer innan de visas på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte synpunkter och åsikter från Welding Consulting, dess agenter och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Welding Consulting inte vara ansvarig eller ansvarig för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller kostnader som orsakats och / eller lidit till följd av någon användning och / eller publicering och / eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Welding Consulting förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller i strid med dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarer på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna får inte kränka några immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärken som tillhör någon tredje part;
 • Kommentarer får inte innehålla något ärekränkande, förtalande, kränkande, obscent eller på annat sätt olagligt material som utgör ett intrång i privatlivet.
 • Kommentarer får inte användas för att uppmana till eller främja affärsverksamhet eller sedvanlig verksamhet eller för att skildra kommersiell eller olaglig verksamhet

Du ger härmed Welding Consulting en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och bemyndiga andra att använda, reproducera och redigera alla dina kommentarer i alla former, format och media.

Hyperlänk till vårt innehåll::

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt medgivande:

 • Statliga organ;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinekataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser för andra börsnoterade företag; I
 • Ackrediterade företag som är verksamma i hela systemet, med undantag för inköp av ideella organisationer, välgörenhetsköpcentrum och välgörenhetsinsamlingsgrupper, som inte får innehålla hyperlänkar till vår webbplats.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, publikationer eller annan information på webbplatsen så länge länken: (a) inte är vilseledande på något sätt; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra anslutningsansökningar från följande typer av organisationer:

 • Välkända källor till konsument- och/eller affärsinformation;
 • dot.com-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av onlinekataloger;
 • distributörer av onlinekataloger;
 • Redovisnings-, advokat- och konsultbyråer; I
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna förfrågningar om länkar från dessa organisationer om vi anser att: (a) länken inte får oss att se negativt på oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har något negativt förflutet hos oss; (c) fördelen för oss med hyperlänkens synlighet kompenserar för frånvaron av Welding Consulting; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte är vilseledande på något sätt; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande webbplatsen och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande webbplatsen.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du meddela oss detta genom att skicka ett e-postmeddelande till Welding Consulting. Ange ditt namn, namnet på din organisation, dina kontaktuppgifter samt webbadressen till din webbplats, en lista över webbadresser från vilka du avser att länka till vår webbplats och en lista över webbadresser på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer får tillhandahålla hyperlänkar till vår webbplats enligt följande:

 • Använda vårt företagsnamn; eller
 • med hjälp av den enhetliga resurssökare som den är associerad med, eller
 • Att använda en annan beskrivning av vår länkade webbplats är meningsfullt med tanke på sammanhanget och formatet för innehållet på den länkade webbplatsen.

Det är inte tillåtet att använda Welding Consultings logotyp eller annan grafik för länkning om det inte finns ett licensavtal för varumärket.

Ansvar för innehåll:

Vi ansvarar inte för det innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa och försvara oss mot alla anspråk som görs på din webbplats. Inga länkar får visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller kriminell, eller som gör intrång, på annat sätt bryter mot eller uppmanar till intrång eller annan överträdelse av någon tredje parts rättigheter

Förbehåll för rättigheter:

Vi förbehåller oss rätten att begära att alla länkar eller en specifik länk till vår Webbplats tas bort. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa länkvillkor. Genom att kontinuerligt länka till vår Webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa länkvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats:

Om du hittar en länk på vår webbplats som av någon anledning är stötande kan du när som helst kontakta oss och meddela oss detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att svara direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt. Vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi lovar inte heller att webbplatsen kommer att förbli tillgänglig eller att materialet på den kommer att uppdateras.

Friskrivningsklausul:

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och din användning av den. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ert ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;
 • begränsa någon av våra eller dina skyldigheter på ett sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 • utesluta någon av våra eller dina skyldigheter som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De ansvarsbegränsningar och ansvarsförbud som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivningsklausul: (a) omfattas av bestämmelserna i föregående stycke; och (b) skall styra alla skyldigheter enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive skyldigheter som uppstår i avtal, skadestånd och brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och den information och de tjänster som finns där är kostnadsfria, är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

Kontakta oss:
office@weldingconsulting.pl
+48 508 052 072

© 2023 Skapad med hjälp av Welding Consultant

Välj din valuta
PLN Polska zloty
EUR Euro
Bläddra till toppen